มอเตอร์ประตู,มอเตอร์ประตูรั้ว,ประตูรั้วรีโมทชลบุรี,ประตูรีโมทชลบุรี,ประตูอัตโนมัติชลบุรี

ประตูยืดหีบเพลง

ประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติ คือประตูประเภทพิเศษที่มีลักษณะเป็น ประตูเลื่อนพับอัตโนมัติ, ประตูอัตโนมัติ รั้วเลื่อนพับอัตโนมัติ ประตูยืด ประตูโรงงาน ได้รับการออกแบบให้ควบคุมทางเข้าออก โรงงาน สำนักงาน และสถานที่สำคัญอื่นๆที่มุ่งเน้นความสำคัญ 8 ประการ คือ

1.       มั่นคงแข็งแรงและป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะ สามารถป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย ด้วยโครงสร้าง 3 มิติที่แข็งแรง และประตูทำจากวัสดุสแตนเลส

2.       เปิดปิดอัตโนมัติด้วยรีโมท การเปิดปิดให้ประตูเลื่อนอัตโนมัติด้วยรีโมทให้ความสะดวกรวดเร็วและ เพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการเข้าออก

3.       ความทันสมัยและสวยงาม ประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มภาพลักษณ์ด้านความทันสมัยให้กับอาคารสถานที่ ความสวยงามของสแตนเลสเสริมความสวยงามของทางเข้าออกได้อย่างดี

4.       ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย เมื่อเปิดประตูโฟลดิ้งเกท อัตโนมัติ ประตูจะเลื่อนพับลดระยะลงเหลือระยะ 15% – 22% ของระยะเมื่อเปิดประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติเต็มที่ ไม่ต้องใช้คาน ด้วยโครงสร้างของประตูโฟลดิ้งเกท อัตโนมัติได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ด้วยระบบล้อคู่ที่มีระยะระหว่างล้อที่สมดุล โดยไม่ต้องใช้คานในการประคองประตู ซึ่งกีดขวางความกว้างและความสูงของทางเข้าออก

5.       เลือกใช้ราง หรือ ไม่ต้องใช้ราง การเคลื่อนที่ของประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติ สามารถใช้รางบังคับล้อ หรือ ไม่ต้องใช้ราง ระบบนำสัญญาณด้วยแม่เหล็กฝังพื้นตามแนวประตู

6.       ความปลอดภัยสูง ประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติมีระบบอินฟราเรดเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุกีดขวาง ป้องกันการวิ่งชนคนและยานพาหนะผ่านประตูขณะที่ประตูกำลังปิด

7.       ความต้านทานสนิมสูง ประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้ผลิตจากสแตนเลสมาตรฐาน 304

การออกแบบใช้งานประตูรีโมทอัตโนมัติ ประตูรั้วโรงงาน ประตูรั้วยืดสแตนเลส ประตูเลื่อนพับอัตโนมัติ

1.       ประตูรั้ว ประตูทางเข้าออก โรงงาน สำนักงาน มหาวิทยาลัย

ประตูยืด รั้วยืด สำหรับ รอบอาคารห้างสรรพสินค้า โชว์รูม สวนสาธารณะ รอบสถานที่ที่มีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง

Visitors: 92,684