มอเตอร์ประตู,มอเตอร์ประตูรั้ว,ประตูรั้วรีโมทชลบุรี,ประตูรีโมทชลบุรี,ประตูอัตโนมัติชลบุรี

สูตรในการคิดค่าไฟของมอเตอร์ประตูรั้วรีโมท

สูตรในการคิดค่าไฟของมอเตอร์ประตูรั้วรีโมท

วัตต์หรือกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน x จำนวนอุปกรณ์ / 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน = หน่วยของไฟฟ้า

ยกตัวอย่าง ติดตั้งประตูรีโมทบานเลื่อนขนาดกำลังขับของมอเตอร์ 450W จำนวน 1 ชุดที่ประตูรั้วหน้าบ้านขนาดความกว้าง 5 เมตร และมีการเปิดปิดจำนวน 20 ครั้งต่อวัน การคำนวณเป็นดังนี้

- วัตต์ของมอเตอร์ = 450
- จำนวนของมอเตอร์ = 1
- จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน = มอเตอร์ความเร็ว 12 เมตรต่อนาที เปิดประตูสุด 1 ครั้งใช้เวลา 25 วินาที ปิด 1 ครั้งใช้เวลา 25 วินาที ดังนั้นการเปิดและปิดจำนวน 20 ครั้งต่อวันใช้เวลา = 50วินาทีx20ครั้ง = 1000 วินาที หรือ 16 นาที หรือคิดเป็น 0.27 ชั่วโมง

ดังนั้นแทนค่าสูตรได้ดังนี้ : 450x1 / 1000 x 0.27 = 0.12 หน่วย 
1 เดือนคิดได้เป็น 30x0.12 = 3.6 หน่วย

ดังนั้นถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.96 บาท 1 เดือนเราจะต้องเสียค่าไฟฟ้า 4.96x3.6 = 18.70 บาท

 

Visitors: 92,272