มอเตอร์ประตู,มอเตอร์ประตูรั้ว,ประตูรั้วรีโมทชลบุรี,ประตูรีโมทชลบุรี,ประตูอัตโนมัติชลบุรี

ขนาดของชุดมอเตอร์ประตูรีโมทที่เหมาะสม

การเลือกมอเตอร์ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับประตูบ้าน  โดยประตูบ้านจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่ก่อสร้างขึ้น และมอเตอร์แต่ละรุ่นมีแรงรับกำลังแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่น เพื่อให้เราสามารถเลือกติดตั้งได้อย่างเหมาะสมกับประตูบ้านของเรา

ขนาดของชุดมอเตอร์ประตูรั้วรีโมทที่เหมาะสม

โดยทั่วไปน้ำหนักของประตูรั้วต่อเมตรมีน้ำหนักดังนี้

- ประตูรั้วสเตนเลส น้ำหนักประมาณ 75 กก./เมตร ( ที่ความสูงประตูรั้ว 2 เมตร )

- ประตูรั้วเหล็กกล่อง น้ำหนักประมาณ 100 กก./เมตร  ( ที่ความสูงประตูรั้ว 2 เมตร )

- ประตูรั้วสเตนเลส ผสมกับ ไม้ น้ำหนักประมาณ 175 กก./เมตร ( ที่ความสูงประตูรั้ว 2 เมตร )

- ประตูรั้วเหล็กกล่อง ผสมกับ ไม้ น้ำหนักประมาณ 200 กก./เมตร ( ที่ความสูงประตูรั้ว 2 เมตร )

- ประตูรั้วรั้วอัลลอย น้ำหนักประมาณ 225 กก./เมตร  ( ที่ความสูงประตูรั้ว 2 เมตร )

 

 

ดังนั้นจะสามารถคำนวณขนาดของมอเตอร์ที่จะรับน้ำหนักประตูนั้นได้จาก ความยาวของประตูรั้ว ( เมตร ) x น้ำหนักประตูรั้ว ( ตามข้างต้น ) = ขนาดมอเตอร์ที่ใช้ วิธีการข้างต้นเป็นการคำนวณเพื่อเลือกขนาดของมอเตอร์ประตูรั้วรีโมทแบบคร่าวๆเท่านั้น

ทั้งนี้ยังต้องคำนึงความฝึดของประตูและล้อ รวมถึงเพลาประคองประตูรั้วและสภาพแวดล้อมบริเวณรั้ว เช่นอาจมีก้อนหิน ใบไม้ เมล็ดของต้นไม้

มาขัดบริเวณรางหรือล้อของประตูรั้วได้

การเลือกขนาดของมอเตอร์ให้มีความพอดีกับน้ำหนักประตูมากเกินไป จะส่งผลต่อกำลังของมอเตอร์ประตูรั้วรีโมทในระยะยาวได้

 

Visitors: 91,460