มอเตอร์ประตู,มอเตอร์ประตูรั้ว,ประตูรั้วรีโมทชลบุรี,ประตูรีโมทชลบุรี,ประตูอัตโนมัติชลบุรี

อุปกรณ์สำหรับประตูรั้วรีโมท

ในการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทบานเลื่ิอน จะมีอุปกรณ์จำเป็นและควบคู่กับมอเตอร์ประตูรีโมทบานเลื่อน เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย หลายชนิด เช่น

- ชุดสั่งเปิด-ปิดประตูรั้วด้วยมือถือ

- ชุดสวิตช์กดไร้สาย

- ชุดเซ็นเซอร์กันหนีบไร้สาย

- ชุดเซ็นเซอร์กันหนีบ แบบใส่ถ่าน

เป็นต้น

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 93,265